WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

(formularz ten należy skopiować do pliku tekstowego, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Jednocześnie informujemy, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Nazwa banku:
 • Numer konta bankowego:


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów):

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Numer zamówienia/wysyłki: 

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


 

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail: 
 • Nazwa banku: 
 • Numer konta bankowego: 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu: 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Opis wady/ przyczyna reklamacji: 

 

Reklamacja w oparciu o rękojmię.

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

☐ nieodpłatna naprawa    ☐ zwrot zapłaconej ceny    ☐ wymiana na nowy    ☐ obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównywarki.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" - tzw. RODO. W związku z tym faktem oraz między innymi Artykułami 12-15 RODO, powstał po naszej stronie obowiązek poinformowania Państwa o przetwarzanych przez nas danych osobowych, oraz o Państwa uprawnieniach. W naszej firmie dane osobowe klientów podlegają ochronie. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności klientów, w związku z czym zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności realizowaną na stronie internetowej.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się zgodnie z polityką cookies.

UWAGA! Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego nastąpiła zmiana terminu przedawnienia roszczeń z 10 (dziesięciu) lat na 6 (sześć) lat. Więcej w Polityce Prywatności.